• Uw gegevens

 • * Verplicht
Preventie

RI&E traject

Sinds juli 2017 geldt er een gewijzigde arbeidsomstandighedenwet waarin o.a. is opgenomen dat elk bedrijf wat personeel in dienst heeft verplicht is om een RI&E, oftewel ‘risico-inventarisatie & -evaluatie’, uit te laten voeren. Met deze RI&E brengt u de risico’s en struikelblokken op het gebied van de veiligheid en gezondheid in uw eigen bedrijf in kaart. Zo krijgt u een goed beeld van de huidige stand van zaken. De bevindingen van een RI&E vormen de basis voor het tevens vereiste Plan van Aanpak met verbeterpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden in uw organisatie.

€ 1195,-

Duur

Geheel traject: 1 dag

Doel

Na het volgen van dit traject ben je in staat om zelfstandig een RI&E te coördineren en deze uit te voeren. Je hebt voldoende kennis en vaardigheden om het uit de RI&E voortvloeiende Plan van Aanpak op te zetten en uit te voeren.

Kernpunten

 • Kennis van de recente Arboregelgeving en mogelijke toekomst scenario’s
 • Risico inschatting en risicoberekening
 • Opstellen van de risico inventarisatie en evaluatie
 • Opstellen van een Plan van Aanpak en voortgangsrapportage
 • De RI&E instrumenten

Traject-vormen

RI&E
Basis
RI&E
Totaal
Risico inventarisatie (RI&E) op locatie
Plan van aanpak (PvA)
Opstellen bedrijfsnoodplan
Register gevaarlijke stoffen
Blootstellingsmeting gevaarlijke stoffen ob.v. MAC-waarden
Support bij melding arbodienst (bedrijven > 25 medewerkers)
Ontruimingsoefening (live en theorie) X
Veiligheidsinstructies op basis van dagelijkse praktijk X
Informatie gericht op preventie (voorkomen) X
Les op eigen locatie X
Opleiden preventiemedewerker X
BHV’er (levensreddende handelingen en brandpreventie) X
Opleiden preventiemedewerker X
Reanimatie en verbandleer (incl. gebruik AED) X
Uitleg persoonlijke beschermingsmiddelen X
Hybride hoogspanningsveiligheidsinstructie (NEN 9140) X
  € 1195,-   € 1795,-

 

Wil je meer informatie over ons RI&E traject of direct een traject inplannen voor jouw autobedrijf? Dat kan! Bel met onze klantenservice op 085 – 22 21 094.

Data en locaties

Er zijn geen agenda items.

ABONNEMENT PER GARAGE

Eén jaar optimale ondersteuning en training.

 • Onbeperkt Vraagbaak (technische helpdesk)
 • Jaarlijks Pass Thru tegoed t.w.v € 295,-
 • 1 Monteur
 • Kennistest
 • Twee trainingsdagen per jaar (14.00 – 20.00 uur)

TECH360 aanvragen play_arrow

TECH360 Veelgestelde vragen

Zeker niet! Jullie mogen de Vraagbaak zo vaak bellen als nodig, de kosten zitten hiervoor verwerkt in het basis abonnement. Bij TECH360 is ons motto: heb je vragen, stel ze dan liever tien keer teveel dan één keer te weinig!

Nee, dit hoeft niet, anders zou de garage misschien wel gesloten moeten worden en dat is niet handig. Elke monteur kan zijn eigen trainingen inplannen op de voor hem meest handige locatie en datum.

Via Pass Thru maak je een connectie met het originele kanaal van de fabrikant. Met deze connectie kan je o.a. originele software laden. Remote Services is bedoeld voor o.a. het aanmelden van achteraf ingebouwde systemen, het wissen van DCT codes, resetten van een service-interval. Deze zaken doen wij voor jou op afstand, zodat je zelf verder kunt met een andere klus.

Om Pass Thru te kunnen gebruiken heb je allereerst een account bij een fabrikant nodig. Wil je ook software gaan laden, dan zal je een VCI met J2534-protocol nodig hebben. J2534 staat voor de programmeerfunctie. Mogelijk kan jouw huidige tester dit ook, informeer hiervoor bij jouw leverancier. De software moet op een laptop of PC kunnen worden gezet. Tevens moet er ook naar de acculader gekeken worden; TECH360 adviseert een acculader die kan ‘flashes’ en 100 A kan leveren met een minimale boordspanning van 13.5 V.

Bij TECH360 krijg je volledige ondersteuning voor Pass Thru. Het aanvragen van één account zit al verwerkt in het basis abonnement. Wil je ermee aan de slag, dan kan je live ondersteuning van ons aanschaffen.